Sag om Tårstrup Sø til Højesteret

En strid om ejerskabet til Tåstrup Sø mellem Tåstrup og Stjær skal nu afgøres i højesteret.