Sæt dine øjne i banken

Hornhindebanken på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, mangler hornhinder til transplantation.

Den Danske Hornhindebank på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus er den eneste af sin art i Danmark. Det skriver Magasinet MIDT.

Hornhindebanken opbevarer hornhinder til transplantation til brug i hele landet, men der er ikke hornhinder nok.

- På landsplan skal der bruges cirka 400 hornhinder om året. Det svarer til hornhinder fra omkring 300 døde, da det ikke er alle hornhinderne, der er velegnede, fortæller Kim Nielsen, der er teknisk chef i hornhindebanken.

Hornhindebanken modtager i dag mellem 150-200 hornhinder om året, men det er ikke nok. Derfor opfordrer hornhindebanken alle til at tage stilling til, om de vil donere organer og væv - for eksempel hornhinder.

- En patient med en beskadiget hornhinde ser, populært sagt, verden som gennem matteret glas.For et ungt menneske kan det for eksempel betyde forskellen på, om man kan gennemføre en uddannelse, forklarer Kim Nielsen.

<a href="http://www.rm.dk/files/Aktuelt/grafik/PDF-filer/100908_Magasinet%20MIDT/Pjece%20Til%20dig%20som%20lige%20har%20mistet.pdf" target="_blank">Du kan se en pjece, der fortæller mere om hornhindetransplantation her.</a>