Særligt fund i Søby Kirke

Sjælden Jomfru Maria-figur fundet under gulvet

Foto: Nationalmuseet

En sjælden Jomfru Maria-figur er blevet fundet under Nationalmuseets kirkearkæologiske udgravninger i Søby Kirke uden for Hammel.

Figuren er en såkaldt Limoges-figur, da den er lavet i den midtfranske by af samme navn mellem 1200 og 1225. Den har siddet på et processionskrucifiks, som blev brugt ved kirkelige handlinger i den katolske kirke.

- Limoges-figurerne er fremstillet i store mængder, og en del af dem er endt i Danmark, men det her er den første Limoges-figur fra et processionskrucifiks nogensinde set her i landet, som har en glorie fastsat på hovedet. På den måde er den helt unik, forklarer kirkearkæolog og museumsinspektør på Nationalmuseet Hans Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Opdaget i forbindelse med renovering

Figuren blev opdaget i forbindelse med, at Hans Mikkelsen og en lokal murer udgravede gulvet i kirkens kor - en del af renoveringen af kirken handlede nemlig om at få stabiliseret gulvet, som var sunket sammen. Da de begyndte at grave, fandt de først et gravkammer umiddelbart under korgulvet. Og da mureren dagen efter sigtede jorden igennem eller "soldede", som det også kaldes, dukkede den lille figur op:

- Formålet med at solde er, at man på den måde sikrer alle genstande, også de allermindste, forklarer Hans Mikkelsen.

Der gemte sig også en række andre genstande under gulvet tæt ved alteret - knogler, blandt andre skinneben og ryghvirvler, et stykke tekstil med guldtråde i og hesteseletøj fra midten af 1000-tallet længe før kirken blev opført omkring år 1200. Alle godt medtagne af tiden i jorden.