Sådan undgår du vandskader

Varsling om voldsomt skybrud. Se 10 gode råd til at undgå skader

Skaderne efter et skybrud kan blive en dyr fornøjelse. Sidste sommer blev et rekordår, hvor skaderne ifølge Forsikring & Pension løb op i knap en milliard kroner.

ISS Skadeservice giver her 10 gode råd til at forebygge eventuelle vandskader:

1. Hold øje med den lokale vejrudsigt

2. Vær opmærksom på store mængder nedbør

3. Rens tagrender og nedløbsrør

4. Rens alle afløb for blade og andet skidt

5. Vedligehold kloakledninger og dræn

6. Vedligehold brønde og eventuelt pumper

7. Hæv indbo fra gulv i kældre

8. Vær opmærksom på at kældervinduer og kælderskakte er renset for store mængder visne blade og lignende

9. Luk eventuelle udluftningsriste til krybekældre. Husk at åbne dem igen efter skybruddet

10. Kontakt eventuelt en lokal VVS'er for vurdering af muligheder for etablering af tilbageløbsventiler

Kilde: ISS Skadeservice

Læs også: Voldsomt regnvejr på vej