Sådan sparer du på varmen

Vinteren har været hård for østjyske varmeforbrugeres pengepung. Få tips til hvordan du sparer penge uden at fryse

Overalt i Østjylland har den kolde vinter givet ekstra udgifter for vareforbrugerne.

Nedenfor kan du se en række tips til, hvordan du kan spare på varmen - enten ved at forbedre din bolig eller ved at bruge varmen med omtanke:

Spar energi om natten
Kan du leve med 2-3˚C mindre, når du ligger under dynen, kan du faktisk spare ca. 10 procent af dit varmeforbrug ved at skrue ned for radiatorerne om natten. Men hold øje med temperaturen, inden du skruer endnu længere ned. Kommer du under 16˚C, bliver det en kold affære, fordi vægge og møbler når at blive så kolde, at der går tid, før de kommer op på en behagelig temperatur igen.

Lad dine radiatorer arbejde sammen
Overvejer du at spare ekstra ved kun at skrue op for én af dine radiatorer? Faktisk kan det bedre betale sig at finde et fælles niveau for alle dine termostater, så radiatorerne arbejder sammen om at nå en temperatur på 21˚C.

Hold gulvvarmen nede
Har du gulvvarme og radiator i samme rum, kan det godt betale sig at skrue højere op for radiatoren end for gulvvarmen. Årsagen er, at gulvvarme i f.eks. badeværelser typisk er støbt ind i beton. Har du først skruet ned, skal betonen varmes op igen.

Luk for fyr eller fjernvarme, når fyringssæsonen er slut
Når den begynder igen, sættes fremløbstermostaten på 35-40 grader. Når det begynder at blive koldt, hæves fremløbstemperaturen 5-7 grader, og når det bliver endnu koldere 5-7 grader igen. Så nemt kan en almindelige familie spare 1500 kr.

Isoler varmerørene
Er der f.eks. varmerør i den uopvarmede kælder, der sender varmt vand rundt til radiatorerne, så kan de med fordel isoleres med rørskåle, som kan fås i byggemarkedet. Det kan give en besparelse på 15 procent.

Luft ud
Vi trives bedst i frisk luft. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig. Luft derfor ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan det naturligvis anbefales at lufte ekstra ud. Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk i 5-6 minutter. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Luftventiler eller et vindue stående på klem giver ikke tilstrækkelig udluftning.

Luk radiatorer under udluftning
Luk for radiatorerne, når du lufter ud, for ellers vil de registrere kulden og dermed begynde at varme op.

Undgå fugt
Du kan begrænse fugtproblemer ved at sørge for, at temperaturen aldrig kommer under 14°C. Samtidig skal der være hyppig udluftning i rummet. Hvis der kommer dug i hjørnerne af termoruder, er det et tegn på, at der er for fugtigt i rummet. Undlad at stille møbler med store, lodrette flader (f.eks. et skab eller et klaver) helt op ad kolde ydervægge.

Det varme vand
Temperaturen på det varme vand fra hanen bør ikke overstige 50 °C. Ved en højere temperatur opstår der risiko for kalkdannelser i varmtvandssystemet, og det kan medføre tilkalkning af vandvarmeren.

Luk døren til soveværelset - og til de andre kolde rum
Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Men luk døren mellem værelser med forskellige temperaturer. Sådan udnytter du varmen mest effektivt.

Nye vinduer
Vinduerne er de steder, hvor mest varme forsvinder ud. Derfor er der besparelser at hente ved at skifte til energirigtige vinduer, selv om nye vinduer er en stor investering.

Reparer fuger ved døre og vinduer, i murværk og langs trærem
De færreste tænker nok over det, men dårlige eller manglende fuger koster en pæn sum på varmeregningen og kan i længden være skadelige for huset. Du kan sagtens selv klare fugearbejdet omkring vinduer og døre og langs en evt. trærem mellem mur og tag.

Isoler loft og tagrum
Loft og tag dækker et stort areal, og et godt lag isolering giver derfor en stor besparelse på varmeregningen. ar du et uudnyttet loft, du frit kan komme til, kan du lægge isolering direkte på loftsgulvet.

Kilder: Dong Energi, Ikast El- og Varmeværk, HMN Naturgas, Københavns Energi m.fl.