Sådan skal Søtorvet se ud

Københavnske arkitekter vinder konkurrence om boligområde ned til søbredden i Silkeborgs bymidte

Det københavnske arkitektfirma Entasis har tegnet det bedste forslag til, hvordan Søtorvet i Silkeborg midtby skal se ud i fremtiden. Det mener en dommerkomité som onsdag offentliggjorde vinderforslaget.

Forslaget omfatter blandt andet et nyt boligområde og et område til fx et kunstmuseum ved søbredden.

Om vinderprojektet, der er udarbejdet af Entasis m.fl., er det dommerkomiteens vurdering, at der med planforslaget vil etableres en god sammenhæng med bykernen, Papirfabrikken og vandarealerne.

- Labyrintbebyggelsen - en sammenhængende tæt og blandet bydel med passager og små og større pladser - og karrébebyggelsen, er et overbevisende bud på afrunding af bymidten, vurderer dommerkomiteen blandt andet.

- Der er skønhedsfejl, som skal rettes, men uanset disse er helhedsindtrykket at Silkeborg med forslaget har fået et bud på en realistisk byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet og i overensstemmelse med byens skalaforhold", lyder dommernes begrundelse.

Binder bymidten sammen

Placeringen af kunstmuseet ved søbredden i sammenhængen med det 'superoffentlige' rum, som udgøres af Byhaven, promenaden og Søtorvet og i kombination med et byggeri af høj arkitektonisk kvalitet, vil kunne markere og binde bymidten sammen og således blive et væsentligt aktiv for byen.

Planen er desuden tilstrækkelig robust til, at Byhaven også uden kunstmuseum vil kunne fungere som rekreativt område - men dommerkomiteen anbefaler, at museumsplanerne føres ud i livet.

Dommerkomitéen vurderer samlet set, at dette forslag kommer med de mest overbevisende løsninger for bebyggelser og landskab, og forslaget vil nu danne udgangspunkt for en detaljeret planlægning af området.