Sådan rammer besparelserne

Her er en oversigt over, hvordan spareplanen påvirker hospitalerne

Mandag aften er regionsrådet i Region Midtjylland blevet enige om et forlig om den spareplan, der de kommende år skal skære 699 millioner kroner af Region Midtjyllands budget.

- Forløbet demonstrerer i mine øjne, at regionsrådet spiller en vigtig rolle som garant for, at det ikke alene er regneark og overvejelser om effektivitet, der skal tælle i sundhedsvæsenet. Regionsrådet har lyttet til borgernes bekymring og har prioriteret mere tryghed og en mere ligelig geografisk balance end det oprindelige udspil, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten står bag den nye aftale.

Herunder er ændringer i hospitalernes profiler oplistet:

Aarhus Universitetshospital

Tilførsler

- Klinisk Mikrobiologi samles på Aarhus Universitetshospital

- Ikke-akut klinisk immunologi samles på Aarhus Universitetshospital.

- Radiologisk og skeletrøntgen vagt samles på Aarhus Universitetshospital

- Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Aarhus Universitetshospital

- MarselisborgCentret flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Aarhus

Universitetshospital

Reduktioner

- IVF klinikken lukkes, og aktiviteten flyttes til Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Horsens

- Fedmekirurgi flyttes til Hospitalsenhed Midt

- Noget hovedfunktionsbehandling flyttes til regionshospitalerne

Hospitalsenhed Midt

Omflytninger

- Samling af modtagelsen af akutte patienter i Hospitalsenhed Midt på Regionshospitalet Viborg, idet der fortsat kan modtages visiterede akutte medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage på Regionshospitalet Silkeborg

Tilførsler

- Får højt specialiseret fedmekirurgi fra Aarhus Universitetshospital

- Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital

- Får mammakirurgisk fællesfunktion fra Hospitalsenheden Vest

- Patologien fra Hospitalsenheden Vest flyttes til Hospitalsenheden Midt

- Regionshospitalet Silkeborg tilføres 1½ NISA-senge

Reduktioner

- Øre-næse-hals ambulatorium flyttes til Hospitalsenheden Vest.

- Nyrecancerbehandling flyttes til Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

- Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital.

- Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

- Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital

- Regionshospitalet Silkeborg reduceres med ½ intensiv seng

Hospitalsenheden Vest

Tilførsler

- Øre-næse-hals ambulatorium flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

- Nyrecancerbehandling flyttes fra Hospitalsenhed Midt til Hospitalsenheden Vest

- Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering flyttes fra Center for Kvalitetsudvikling til Hospitalsenheden Vest

Reduktioner

- Mammakirurgisk fællesfunktion flyttes til Hospitalsenhed Midt

- Klinisk Mikrobiologi (fælles afdeling for Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest) flyttes til Aarhus Universitetshospital

- Ikke-akut klinisk immunologi flyttes til Aarhus Universitetshospital

- Patologien flyttes til Hospitalsenhed Midt

- Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenheden Horsens

Tilførsler

- Overtager nogle avancerede brokoperationer fra Aarhus Universitetshospital

- Får fertilitetsbehandling fra Aarhus Universitetshospital

Reduktioner

- Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

- Skanderborg Sundhedscenter nedlægges som fast tappested

Regionshospitalet Randers

Reduktioner

- Radiologisk vagt flyttes til Aarhus Universitetshospital

Præhospitalet

Reduktioner

- 3 hjemmesygeplejerskeordninger

Psykiatrien

Omflytninger

- Der nedlægges 6 senge i Herning og 12 senge i Holstebro. Mens der oprettes 6 hotelsenge i Holstebro, samt der afsættes midler til styrkelse af de ambulante tilbud og samarbejdet med kommunen.

- Overlægeberedskabsvagten samles

- Ambulant satellit i Hedensted lukkes.

- Afd. M, AUH Risskov nedlægges, og aktiviteterne samles på de andre to almenpsykiatriske afdelinger i Risskov: P og Q.

- Regionspsykiatrien Silkeborg nedlægges som selvstændig enhed, og der etableres en Regionspsykiatrien Midt, der består af Regionspsykiatrien Viborg/Skive og Regionspsykiatrien Silkeborg. Psykiatriens Hus i Silkeborg bevares. Patienterne fra Silkeborg indlægges fremover i Viborg i stedet for i Risskov.

Reduktioner

- Museum Ovartaci lukkes i 2017.

Andet

- Forslag om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Friklinik skal nærmere afklares i forbindelse med den endelige budgetlægning for 2016

Kilde Region Midtjylland

Du kan læse hele spareplanen her.