Sådan kan du kende en psykopat

TV 2 | ØSTJYLLAND satte søndag aften fokus på psykopater. Her på tv2oj.dk kan du se en tjekliste over almindelige psykopatiske træk.

De fleste af os kender sandsynligvis én, men det er langtfra sikkert, at vi selv er klar over det.

Mange af de cirka 100.000 psykopater, der findes i Danmark, kan nemlig på overfladen virke charmerende.

Bagved gemmer der sig dog ofte en manipulerende person uden respekt for andres følelser.

En person, der er i stand til at gøre livet til et helvede for den nærmeste familie og kollegerne på arbejdspladsen

Robert Hare, der regnes for en af verdens førende eksperter i psykopati, har lavet en tjekliste med 20 punkter. Listen bygger på undersøgelser af svært kriminelle, men de samme karaktertræk findes ifølge Hare også hos psykopater, som ikke har været i konflikt med straffeloven, og som måske oven i købet sidder i indflydelsesrige stillinger.

Du kan se tjeklisten her:

- Glat og overfladisk charme

- Egocentrisk med overdrevent højt selvværd

- Stærkt behov for spænding og stimulation

- Patologisk løgner

- Snedig og manipulerende

- Mangel på anger eller skyldfølelse

- Overfladisk følelsesmæssig respons

- Kold, og mangler empati

- Nasser på andre

- Dårlig adfærdskontrol

- Seksuelt udfarende

- Tidlige adfærdsproblemer(før 12-års alderen)

- Kort tidshorisont, planlægger ikke frem

- Impulsiv

- Uansvarlig som forælder

- Påtager sig ikke ansvar for egne handlinger

- Mange korte ægteskabelige forhold

- Ungdomskriminel

- Begår ny kriminalitet under prøveløsladelse

- Har adskillige kriminelle tilbøjeligheder

Hvis en person i udpræget grad har et af de 20 psykopatkendetegn, får han 2 point.

Hvis han har det i mindre omfang, får han 1 point.

Der 0 point til folk, som overhovedet ikke passer til beskrivelsen.

Man kan maksimalt score 40 point på skalaen, og en person, der scorer over 30 point, vil ifølge Robert Hare uden tvivl være psykopat, men du kan selvfølgelig ikke bruge tjeklisten til at stille en klinisk diagnose.