Sådan er situationen på vejene

Vær forsigtig på turen hjem til jul

Flere steder i Østjylland er der glatte veje på grund af sne, fygning og frost.I hele Østjylland melder Vejdirektoratet om glatte veje.

I Odder, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Århus Kommuner er der pletvis sne- og isglat.

I Odder og Syddjurs er der desuden risiko for snefygning.

Vejdirektoratet opfordrer bilister til at være ekstra opmærksomme på vejenes tilstand.