Så rent er det danske havvand

Mange års vandmiljøplaner ser ud til at have givet pote - se, hvor der dog stadig er problemer

03:06

1 af 2

Der er godt nyt for planter, fisk og andre smådyr i de danske farvande.

En helt ny undersøgelse fra Institut for Bioscience Aarhus Universitet viser, at havvandet ikke har været renere, end det er lige nu, i rigtig mange år.

Et af sundhedstegnene er, at mængden af ålegræs er steget de seneste fem år. Ålegræs er nemlig en vigtig indikator for vandkvaliteten, fordi græssets vækst er afhængig af sollys.

For mange næringsstorffer i vandet, der stammer fra for eksempel landbruget, vil betyde mindre lys, og det er ikke tilfældet, fortæller Stiig Markager, som er forsker ved Institut for Bioscience:

- Nu har vi et bedre havmiljø, end vi havde for 15 og 30 år siden. Fortsætter vi indsatsen, så kan vi få et rigtig godt miljø ligesom, da vores forældre var børn, siger han.

Ifølge Stiig Markager skyldes forbedringen af vandkvaliteten, at man i Danmark har valgt at satse på de såkaldte vandmiljøplaner, som har betydet mindre kvælstof i de danske farvande.

Det er dog ikke alle steder i havet og fjordene, at den positive udvikling har slået igenne. Der er stadig et stykke vej - særligt hvad angår Mariager Fjord og Horsens Fjord, fortæller den aarhusianske forsker.

I 1997 var Mariager Fjord ramt af et alvorligt iltsvind, som betød, at flere ål og andet dyreliv døde.

I forbindelse med den nyligt offentliggjorte undersøgelse har forskerne analyseret adskillige prøver, som de danske miljøskibe har indsamlet gennem de seneste 30 år.

En af østjyder, som har opdaget, at vandet er blevet klarere er journalist og svømmedykker Sebastian Nils fra Ryomgaard, som i løbet af to år har dykket 98 gange:

- Nogle steder er det ligesom at bevæge sig i en veldyrket engelsk have med tangplanter, der står ligesom stauder.

Kom med Sebastian Nils ud at dykke i tv-indslaget øverst på siden.