Så meget CO2 bliver der udledt

Se, hvor stor udledningen er i din kommune

I Norddjurs Kommune bliver der udledt mere end dobbelt så meget CO2 om året, som der gør i nabokommunen Randers.

Det viser tal fra Region Midtjylland.

Randers Kommune er den kommune i Østjylland, som har den laveste CO2-udledning.

Mens FN's klimapanel i dag fremlægger en rapport, der konkluderer at klimaforandringerne er menneskeskabt, viser en anden rapport, at det er lykkedes Randers Kommune at halvere CO2-udledningen på fem år.

Det skyldes blandt andet en omlægning af kommunens varmeværk, nye solcelleanlæg og flere energirigtige tiltag i forbindelse med de kommunale bygninger.

Her kan du se, hvor stor CO2-udledningen er i din kommune:

Tons pr. indbygger om året

Randers - 5,0

Aarhus - 6,8

Odder - 8,1

Skanderborg - 8,2

Samsø - 8,5

Silkeborg - 9,7

Horsens - 10,6

Favrskov - 10,6

Syddjurs - 10,9

Norddjurs - 11,1

Region Midtjylland - 8,6

Landsgennemsnit - 10,1

Kilde: Energiregnskaber i Region Midtjylland, 2011.