S-politiker: Der skal findes midler til folkeskoler i Silkeborg

Den nye skolestruktur i Silkeborg Kommune blev præsenteret for skolebestyrelserne tirsdag aften, og nu vil Børne- og Ungeudvalgsformand Søren Kristensen (S) finde penge til folkeskoleområdet

04:31

1 af 2

Et bredt flertal af partierne i Silkeborg Kommune præsenterede tirsdag aften den endelige aftale om fremtidens skolevæsen, og det sker efter et ujævnt forløb, hvor der undervejs har været store protester fra forældrene.

Mandag aften blev 29 af byrådets 31 medlemmer enige om den nye skoleaftale, og den indebærer to nye skoledistrikter og ingen umiddelbare skolelukninger.

Den kommende struktur for skolerne i Silkeborg Kommune fik det store smil frem på læberne hos Søren Kristensen (S), der er Børne- og Ungeudvalgsformand i Silkeborg Kommune.

Alt tyder på et nej til skolelukninger i Silkeborg

Der er dog markante forskelle i forhold til det oprindelige forslag, hvor politikerne blandt andet foreslog, at de nuværende 27 skoler skulle samles i ni skolefællesskaber. Den endelige aftale blev mere "lempelig".

- Det er den blandt andet fordi, vi har taget høringsprocessen og høringssvarene alvorligt. Hvis man kigger på det forslag, der er frembragt nu, så bygger det i høj grad på de høringssvar, der er kommet fra skolebestyrelserne, som også har rykket sig i den periode, vi har diskuteret det her. Det startede helt tilbage for et år siden, og nu er vi kommet til det endelige forslag, og vi skal selvfølgelig drøfte, hvordan det skal se ud videre, siger Søren Kristensen.

Han vil nu arbejde på at finde flere midler til folkeskoleområdet, og det skal ske ved at sænke anlægsniveauet.

Skolestruktur i Silkeborg er klar - bredt flertal i byrådet

Claus Kovdal Hansen er formand for skolebestyrelsen på Vinderslev Skole, og han kalder det en fin plan, der indeholder mange elementer. Han hæfter sig ved, at det er et skridt på vej mod redning af Vinderslev Skole.

Jane Kirkeby Gregersen er formand for skolebestyrelsen på Langsøskolen, og hun fremhæver på den ene side, at parterne er blevet inddraget, men processen har været rodet, og hun savner at kunne se sort på hvidt, hvor besparelserne er.

Klik på ovenstående video for at se interviews med Jane Kirkeby Gregersen, Claus Kovdal Hansen og Søren Kristensen.