S: Eksport af affald er ulovlig

Østjyske kommuner, der sender gipsaffald til deponering i Tyskland, bryder loven, mener socialdemokratisk EU-politiker.

Først blev sagen om fem østjyske kommuners behandling af gipsaffald til et emne på Christiansborg, hvor SFs miljøordfører Ida Auken har bragt sagen for miljøminister Karen Ellemann (V). Nu har den også fundet vej til EU.

Her har socialdemokraternes parlamentsmedlem Dan Jørgensen opdaget sagen og sendt et brev til miljøministeren, hvori han forklarer, at de østjyske kommuner efter hans mening bryder loven, når de sender gipsaffaldet til deponering i Tyskland i stedet for at genanvende det.

Det var TV 2 | ØSTJYLLAND, som i september kunne afsløre, at Randers, Århus, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg Kommuner alle sendte gipsaffald til Tyskland, hvor det blev deponeret på saltbjerge.

Men ifølge Dan Jørgensen er den praksis altså i strid med EU's affaldsrammedirektiv.

Se mere i TV 2 | ØSTJYLLAND fredag.