Rygere får dårligere karakterer

En ny undersøgelse af elever i Silkeborg viser, at rygere ikke kun dør tidligere. De får også dårligere karakterer.

Grimmere tænder, dårligere kondi, skidt økonomi og tidlig død.

Der er nok af ting, der taler mod rygning, og nu viser en undersøgelse af eleverne i Silkeborg, at rygende elever også får lavere karakterer..

De rygende elever fik ifølge Midtjyllands Avis ved afslutningen af 8. klasse sidste år årskarakterer, der lå 0,76 lavere end ikke rygernes.

Deres halvårskarakterer i 9. klasse lå 0,97 under ikke-rygernes.

Tallene er i øvrigt "renset" for elevernes baggrund. Det betyder, at man har kompenseret for elevernes sociale baggrund.