Roskildesyge på hospital

11 patienter ramt af norovirus

Der er udbrudt roskildesyge på Hospitalsenheden Horsens, i daglig tale Horsens Sygehus. I løbet af søndagen er stue efter stue på den medicinske afdeling blevet isoleret for at inddæmme smitten.

Det fortæller en kvindelig patient fra Horsens, der blev indlagt tirsdag på den medicinske afdeling, P7, fordi hun skulle gennemgå undersøgelser torsdag.

Måtte ikke forlade stuen

Men fordi en ældre kvinde på den samme stue var ramt af infektionen og havde opkast og diarré, blev hun forsinket. De to raske patienter i rummet måtte nemlig ikke forlade stuen i flere dage: De skulle have gennemgået undersøgelser på andre afdelinger, men for at forhindre smittespredning, måtte de forblive på stuen og afvente en bedring.

Patienten, der ønsker at være anonym, fortæller, at der hænger skilte med teksten "Isolation" på dørene og at flere og flere stuer i løbet af søndagen er ramt af smitten. Isoleringen af afdelingen vanskeliggøres ifølge patienten af, at den medicinske afdeling har en del ældre, demente patienter, der ikke forstår påbuddet om at blive på stuen.

Afdelingen tager fortsat imod besøgende, men de bliver opfordret til at tage direkte hjem fra hospitalet, når besøget er slut og bade og vaske tøj.

Meget smitsomt

Roskildesyge, eller norovirus som det officelt hedder, er ifølge Fødevarestyrelsen meget smitsomt. Få viruspartikler (1-10) kan være nok til, at man får roskildesyge. Smittede personer udskiller mange virus via afføring og opkast (1 million til 1 milliard partikler pr. gram). Man kan smitte med roskildesyge i to dage efter, at man er blevet rask.

Søndag eftermiddag bekræfter overlæge og klinikchef på Medicinsk Afdeling, Thomas Møller Jensen, at 11 patienter er ramt af smitten og er blevet isoleret på deres stuer.

Han forklarer, at smitten formentlig er blevet bragt ind på afdelingen af patienter, der er blevet indlagt med smitten. Norovirus er efterårsfænomen, og mange ældre patienter bliver indlagt på hospitalet, netop fordi de på grund af smitten mangler væske.

Isolationen af stuerne skyldes dels, at norovirus er meget smitsomt, dels af mange af de patienter, der er indlagt på afdelingen, er svækkede og dårligt tåler yderligere påvirkning. Han understreger, at alle de 11 ramte patienter efter omstændighederne har det godt og at ingen af dem har fået komplikationer på grund af smitten.

Modtager fortsat patienter

Patienterne isoleres i 48 timer efter sidste symptom har forladt kroppen og det forlænger sygehusopholdet. Smitten har ikke lukket afdelingen. Man tager fortsat imod patienter på P7.

Men fordi indlæggelsesforløbet for de ramte bliver længere end normalt, har Hospitalsenheden Horsens været nødt til at overflytte patienter til andre sygehuse i regionen for at få plads.

Man har også oprettet midlertidige medicinske sengepladser andre stedet på hospitalet i Horsens, fortæller Thomas Møller Jensen, som håber, at situationen vil være nogenlunde normaliseret fra på tirsdag.

Opdateret