Roses for sprogindsats

Aarhus har succes med at inddrage forældre

Arkivbillede fra Tovshøjskolen

En ny undersøgelse viser, at 60 procent af de tosprogede børn i Danmark har problemer med at lære dansk, og at problemer fortsætter gennem hele deres opvækst.

Men Aarhus Kommune får ros for sin indsats på området. Særligt fordi man inddrager forældrene i processen.

Mere end halvdelen af tosprogede børn med ikke-vestlig baggrund har store problemer med at tale dansk, når de begynder i folkeskolen.

Hvis den udvikling skal vendes, er det nødvendigt at sætte ind
i forhold til samarbejdet mellem daginstitutioner og forældrene.

Det siger Agi Csonka, direktør i Danmarks Evalueringsinstitut.

- Dagtilbuddene kan ikke løfte opgaven alene. Så der skal være
et tæt samarbejde med forældrene.

- Et tæt samarbejde kan støtte forældrene i at udvikle børnenes sproglige kompetencer, siger Agi Csonka.

Et af de steder, hvor man har oplevet succes med at inddrage
forældrene er Aarhus Kommune.

Som treårige var en stor del af de tosprogede børns sprog ikke
alderssvarende. Men ved skolestart er flere end to tredjedele af de aarhusianske børn med anden etnisk baggrund blevet væsentligt
stærkere sprogligt.

Det fortæller Kristian Würtz (S), rådmand for Børn og Unge.

- Vi har forældrevejledere, som går ud og opsøger forældrene på bopælen og taler med dem om, hvad de kan gøre for at hjælpe børnene, siger han og fortsætter:

- Det gør vi, fordi børnene det meste af tiden er sammen med
forældrene. I det tidsrum kan forældrene gøre meget, også selvom
de ikke taler dansk. Det handler blandt andet om at fortælle historie og lege med børnene, siger han.

Agi Csonka mener, at tre ting er helt afgørende for at hjælpe børnene på rette vej: At børnene får den rigtige sproglige stimulering, at personalet har et højt fagligt uddannelsesniveau - og som nævnt et tæt samarbejde med forældrene.

Folketinget besluttede i 2011, at man kan tvinge tosprogede i børnehave, men Kommunernes Landsforening (KL) har ingen oplysninger om, hvorvidt det bliver håndhævet i praksis. Blandt andet Venstre kræver, at flere af de tosprogede børn kommer i daginstitution.

Men det er langt fra løsningen med tvang, for de fleste tosprogede børn går faktisk allerede i institutionerne, påpeger Agi Csonka.

- Så vi får ikke fat i ret mange ved at tvinge forældrene til at sende børnene i institutionerne, siger hun.

Der er iværksat flere politiske initiativer for at løfte de tosprogede elevers sprogkompetencer. Det drejer sig blandt andet om et stort anlagt forskningsprojekt og en tosprogs-task force.