Ros giver raske lærere

Sygefravær på skole i Horsens kraftigt reduceret

Ros og et anerkendende klap på skulderen har reduceret sygefraværet blandt lærerne på Langmarkskolen i Horsens fra 5,3 procent i 2009 til 4 % i 2010. Fraværet i hele kommunen er 5,3 %.

- Årsagen er blandt andet ros, ros og atter ros, fortæller skoleleder Jørn Vedel Eriksen. Vi er meget bevidste om at uddele ros, når en lærer har gjort noget godt. Det er ikke nok at sige, at "det er i orden". Der skal synlig anerkendelse til fra ledelsens side. 

- Det kan være "et klap på skulderen" i form af feed back, når de kommer med input til anderledes måder at gøre tingene på, uanset om idéerne er realistiske eller ej. Og så er lærerne også indbyrdes gode til at anerkende hinanden, siger Jørn Vedel Eriksen i en pressemeddelelse.

Et andet initiativ på Langmarkskolen, der har medvirket til reduktion af sygefraværet, er oprettelsen af Ventilen - et sted, hvor urolige elever sendes hen for at dampe af.

Endelig har Horsens Kommunes sygefraværspolitik haft sin virkning. Den går blandt andet ud på at sikre en regelmæssig kontakt med den sygemeldte.

Også skolens pædagoger har markant færre sygedage end kommunens ansatte generelt.