Robot-sæl nu i Århus

Luffe er ganske kunstig, men er indkøbt af Århus Kommune for at give demente plejehjemsbeboere ægte nærhed.