Road pricing giver butiksdød

En række butikker i Århus Midtby vil lukke, hvis der indføres betaling for at køre på vejene, vurderer Århus Cityforening.

Århus Cityforening advarer skarpt byens politikere mod at indføre betaling for at køre på byens indfaldsveje, også kaldet road pricing.

- Det vil ganske enkelt skræmme folk væk. Mange vil i stedet køre til andre byer for at gøre deres indkøb dér, advarer Claus Bech, der er direktør for Århus Cityforening.

Claus Bech henviser til en undersøgelse fra London. Her indførte man road pricing for et par år siden. Undersøgelsen konkluderer, at det har skabt færre bilkøer, men samtidig har 84 procent af butikkerne og kulturinstitutionerne mistet omsætning. 37 procent har måttet afskedige personale.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i dagens udsendelser.