Risiko for colibakterier i Silkeborgs drikkevand

Omkring 2.000 personer bor i risikozonen. Læs nyheden og se et kort over området med den mulige vandforurening.

I den nordlige del af Silkeborg, nærmere bestemt i Alderslyst-området, er der opstået mistanke om, at en forurening med colibakterier kan have bredt sig til ledningsnettet i forbindelse med ledningsarbejdet.

Embedslægeinstitutionen anbefaler derfor, at vandforbrugerne i Alderslyst-området koger vandet, inden det anvendes til drikkebrug og madlavning.

Nærmere information om, hvordan vandet koges, kan ses på kommunens hjemmeside <a href="http://www.silkeborgkommune.dk" target="_blank">www.silkeborgkommune.dk</a>.

Forsyningsafdelingen vurderer i øjebliket, at det berørte område udgør en del af Alderslyst, det vil sige omkring Nordre Ringvej fra Nylandsvej til Nørreskov Bakke.

Området i de tilstødende kvarterer er afgrænset af Nylandsvej, Tulipanvej, Lavendelvej, Kastaniehøjvej, Bredhøjvej, Brokbjergvej, Højbovej, Ballevej, Navervej, Garvervej, ældste del af Håndværkervej samt A. Andersens Vej og øverste halvdel af Kornvænget.

<a href="/files/dokumenter/andet/forurenet_drikkevand.pdf" target="_blank">Klik her for at se et kort over forureningsområdet.</a>

Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket på at udtage yderligere vandprøver til analyse.

Det arbejde vil fortsætte i de kommende dage.

Beboere og øvrige forbrugere kan løbende holde sig orienteret om drikkevandssituationen gennem pressen og på kommunens hjemmeside.