Rift om byggegrunde i Århus

Århus Kommune har modtaget flere end 1.000 bud på nye byggegrunde i Brabrand, Tranbjerg og Solbjerg.