Rethink Godsbanen

Rådmand vil gentænke organisering

Det er knap tre år siden, at det nye Kulturproduktionscenter "Godsbanen" i Aarhus slog dørene op.

I forbindelse med etableringen af Godsbanen blev det besluttet, at der indenfor de første tre år skulle foretages en evaluering. Det er på baggrund af den evaluering, at rådmand for Kultur Borgerservice i Aarhus Kommune nu vil kigge nærmere på Godsbanens organisering.

- Vi har fået en evaluering, der viser, at der er et behov for, at vi får kigget på organiseringen igen. Det er afgørende for mig, at vi får foretaget de nødvendige justeringer, så Godsbanen i fremtiden i endnu højere grad opleves positivt både internt og eksternt. Der er mange gode intentioner i de oprindelige visioner for Godsbanen, og dem skal vi holde fast i, siger Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

I evalueringen står der: "Evalueringen af Godsbanen har én helt overordnet konklusion: Der er behov for at ændre organiseringen og prioritere tydeligere, hvad Godsbanen skal være for et sted og dermed for hvem".

Rådmanden vil derfor i samarbejde med relevante aktører kigge på, hvordan Godsbanens organisering kan tilpasses.

- Når man som byråd søsætter en eksperimenterende organisering og helt ny og anderledes kulturinstitution, så er det forventeligt, at der engang imellem må foretages en justering af kursen. Godsbanen er et sted for både de få og for de mange. Jeg vil gerne se på, om vi kan skabe en organisering, der sikrer at både professionelle kunstnere, amatører og helt almindelig aarhusianere bruger og bidrager til Godsbanen og dens indhold, siger Rabih Azad-Ahmad

Den nye evaluering af Godsbanen vil blive drøftet på en fortolkningsworkshop mandag den 19. januar.