Rent vand fra luften

Aarhusianske forskere skal finde vand i Indien

Foto: AU/Karen Engell Dalsgaard

Forskere fra Aarhus Universitet har været med til at udvikle en helt særlig teknologi, som skal løse et af fremtidens globale udfordringer - nemlig at finde rent drikkevand.

Med i samarbejdet er Esben Auken og Anders Vest Christensen, der begge forsker i hydrogeologi - altså læren om grundvand - ved Aarhus Universitet.

Sammen med kollegaer fra Indien og Frankrig arbejder de på projekt, hvor de skal bruge den såkaldte SkyTEM-tekonologi til at finde vand i den indiske undergrund.

SkyTem fungerer ved, at en stor ring med et areal på cirka 300 kvadratmeter bliver spændt ud under en helikopter. Ringen fungerer som kæmpe spole bestående af en masse ledninger, som får strøm fra en generator. Den elektriske strøm i ringen skaber derved et kraftigt elektromagnetisk felt.

- Hvis man hurtigt slukker for strømmen i ringen, vil jorden helt naturligt forsøge at kompensere for ændringen ved at lave et nyt elektromagnetisk felt. Ved at måle på dette nye felt kan vi fastslå strømledningsevnen i jordens geologiske lag, og de data kan omsættes til modeller over undergrundens sammensætning, siger forsker Esben Auken.

SkyTEM skal nu bruges til at kortlægge Indiens grundvandsressourcer, så den indiske befolkning kan få en bæredygtig vandforsyning.