Rekordlavt sygefravær

Laveste niveau siden årtusindeskiftet

Sygefraværet hos de ansatte i Aarhus Kommune falder. Årets personaleredegørelse viser, at det gennemsnitlige antal sygedage i 2012 var på 15,9. Det er det laveste gennemsnitlige antal sygedage siden årtusindeskiftet.

i 2011 var tallet 16,7 sygedage i gennemsnit. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig over at sygefraværet i Aarhus Kommune over en årrække har været støt faldende.

- Indsatsen for at nedbringe sygefraværet har været et langt sejt træk, der handler om bevidst politisk bevågenhed og fokus fra ledelsen på de enkelte arbejdspladser. Derfor er jeg også glad for at se, vores indsats nu giver konsekvente resultater. Det er vigtigt for kommunens service overfor borgerne og naturligvis vigtigt for den enkelte medarbejder, der oplever mindre sygdom, siger Jacob Bundsgaard i en pressemeddelelse.

Med faldet i gennemsnitlig antal sygedage lever Aarhus Kommune nu op til byrådets målsætning på området. I 2012 var der 63.740 sygefraværstilfælde, hvilket er næsten 5.000 færre end i 2011.