Regler og råd om sankthansbål

Gode råd og regler til sankthansbålet tirsdag aften

Foto: Beredskabsstyrelsen

Tirsdag aften tænder mange østjyder op i sankthansbål og sender heksene mod Bloksbjerg.

For at undgå at der opstår farlige situationer ved de mange bål, har Beredskabsstyrelsen samlet en række råd og regler. Dem kan du læse herunder:

Afstandsreglerne

Afstandsreglerne er fastsat ved lov, og sankthansbålet skal være placeret i en afstand af mindst:

- 30 meter fra bygninger med hårdt tag

- 60 meter fra letantændelige markafgrøder

- 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet let antændeligt materiale

Sund fornuft og forsigtighed

Det er ikke ufarligt at tænde bål og for at undgå, at bålet udvikler sig til en reel brand til fare for personer og omgivelser, er det vigtigt at tage sine forholdsregler:

- Undgå at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit

- Vær opmærksom på bålet og forlad det først, når det er helt slukket

- Hold særligt øje med små børn i nærheden af bålet

Se: Her tændes sankthansbål

Derudover har Beredskabsstyrelsen en stribe gode råd og tips til, hvordan du opbygger dit bål og sætter ild til det.

Opbygning:

- Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres

- Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald

- Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt

- Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder

- Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne

Optænding:

- Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding

- Du må ikke tænde bålet, hvis det blæser kraftigt

- Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål.

- Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet.

Slukning:

- Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det

Kilde: Beredskabsstyrelsen

TV 2 | ØSTJYLLAND er med til sankthans i Tronholmparken i Randers, hvor Gnags-forsanger Peter A.G. holder båltale. Det kan du se mere om i nyhederne på TV 2 | ØSTJYLLAND tirsdag aften klokken 22.25.

Skal du ud til et sankthans tirsdag aften, så send gerne et billede af bålet til redaktion@tv2oj.dk eller del det med os på Facebook.