Regionsforlig på plads

26 milliarder er nu fordelt

De medicinske afdelinger på regionens hospitaler er formentlig nogen af dem, som kan mærke, at der har været lidt ekstra at gøre godt med ved budgetlægningen for 2014 i Region Midtjylland.

I et budget på 26 milliarder er langt de fleste penge i forvejen øremærkede og dermed ikke til politisk diskussion. Men på grund af stram styring, har det i år vist sig muligt at tilgodese nye områder. Blandt andet altså de medicinske afdelinger med det formål at undgå overbelægning.

Ny retpsykiatrisk afdeling og kræftbehandling

Formand for regionsrådet, Bent Hansen, Soc. Dem., er tilfreds med forliget.

- Aftalen er udtryk for økonomisk ansvarlighed. Vi skal holde stramt i tøjlerne, og det gør vi. Men når det så er sagt, er jeg meget tilfreds med, at der i en tid med stram økonomi er skabt plads til flere nye initiativer end forventet. Fordi der er styr på pengene, kan vi købe mere udstyr selv i stedet for at lease, og det giver nye muligheder, siger regionsrådsformand, Bent Hansen.

Udover penge til de medicinske afdelinger er der afsat 7 millioner kroner til at omlægge et almenpsykiatrisk sengeafsnit til et retspsykiatrisk sengeafsnit, ligesom såkaldt partikelterapi indenfor kræftbehandlingen får ekstra midler - i alt 50 millioner kroner.

En stor del af partierne i regionsrådet står bag forliget; socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre, de Konservative samt Fælleslisten.

Udenfor forliget står Venstre og Dansk Folkeparti

De politiske forhandlinger faldt på plads i aftes. 25. september vedtager Region Midtjyllands politikere endeligt budgettet for 2014.