Regioner skal stramme op på brugen af konsulenter

Der mangler en klar strategi, når regionerne bruger eksterne konsulenter, mener Statsrevisorerne. Regionernes formand mener ikke, kritikken holder

Foto: Liselotte Sabroe - Scanpix

Eksterne konsulenter er ikke købt bedst og billigst.

Lovgivningen er ikke overholdt.

Og der mangler dokumenterede overvejelser om behov og omkostninger for køb af konsulenter.

Statsrevisorernes tal om regionernes brug af konsulenter er alt for højt sat og holder ikke vand.

Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner

Det er nogle af hovedtrækkene i den beretning, som Statsrevisorerne er kommet med om regionernes brug af konsulenter.

- Statsrevisorerne finder, at regionernes indkøb af konsulentydelser ikke er tilfredsstillende, idet regionerne ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk brug af konsulenter, skriver Statsrevisorerne.

De konstaterer desuden, at regionerne generelt ikke har strategier og retningslinjer for, hvornår og til hvilke formål konsulenter skal bruges. 

Læs også Slut med rygepauser for Region Midtjyllands kontorpersonale

Alle fem regioner skal nu udarbejde strategier og vejledninger i forhold til brug af konsulenter udefra.

Regionerne brugte ifølge Statsrevisorerne cirka en milliard kroner på konsulentydelser i 2015.

81 procent af udgifterne blev brugt til konsulentydelser på it-området.

Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, mener, at Statsrevisorerne "svinger sig for højt op" i kritikken.

- Statsrevisorernes tal om regionernes brug af konsulenter er alt for højt sat og holder ikke vand. Over halvdelen af den ene milliard går til drift og vedligehold af it, som bliver udført af fageksperter, der hyres ind til opgaven. Det er ganske enkelt ikke konsulenter. Det svarer til at betegne hospitalernes vinduespudsere som konsulenter. Det er helt skævt, siger Bent Hansen i en skriftlig kommentar.

Han slår dog fast, at regionerne tager pointerne til sig. Derfor vil hver enkelt region "stramme op, hvor der er behov".

Hos Dansk Industri forstår man ikke dele af kritikken.

Og det er ikke overraskende, at it-rådgivning fylder meget. Det siger branchedirektør i DI Rådgiverne Henriette Søltoft.

- Hele den offentlige sektor er inde i en gennemgribende forandring ikke mindst på digitaliseringsområdet. Regionerne har især brugt private it-konsulenter, og det afspejler, at der er store digitaliseringsprojekter i gang i regionerne - eksempelvis i sygehussektoren, siger hun.

Statsrevisorerne overvåger, at statens - og dermed skatteborgernes - penge bruges, som Folketinget har besluttet det, og at pengene forvaltes lovligt og effektivt.

Statsrevisorernes kritik

Statsrevisorerne er onsdag blandt andet kommet med beretninger om regionernes brug af konsulenter.

Skatteministeriet skal have bedre styr på økonomien i det nye ejendomsvurderingssystem. Og regionerne skal have bedre styr på deres brug af eksterne konsulenter.

Det konkluderer Statsrevisorerne onsdag.

Statsrevisorerne holder styr på, at borgernes skattepenge bruges, som Folketinget har besluttet, og at pengene i øvrigt forvaltes så effektivt som muligt.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisor. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer.

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ni forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende kritikskala:
- Finder det meget/særdeles positivt.
- Finder det positivt.
- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.
- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.
- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.
- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med/og indskærper.
- Kritiserer/finder kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.
- Påtaler/påtaler skarpt.
- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Folketinget.