Regionen låner penge til sygehusene

Regionsrådet har indgået forlig om Region Midtjyllands budget for 2008. Forliget indebærer et lån på 356 millioner.

Bag forliget står det samlede regionsråd med undtagelse af Enhedslisten, De Rød-Grønne.

Budgettet for 2008 bliver på 20 milliarder og vokser med 1.1 mia. kr. i forhold til budgettet for 2007. Det indeholder samtidig både effektiviseringer og låntagning.

? Vi står i en situation, hvor vi kan glæde os over, at forårets økonomiaftale med Folketinget for 2008 giver et pænt løft og dermed mulighed for at imødekomme behovet for flere og bedre behandlinger, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Han understreger, at behovet for sundhedsydelser samtidig er kæmpestort.

- Derfor rummer det indgåede budgetforlig kontante krav om effektiviseringer. Vi øger for eksempel produktivitetskravet tilhospitalerne i forhold til de 2 pct., som indgår i økonomiaftalen med Folketinget. I stedet skal hospitalerne øge deres produktivitet med 2 ½ pct. Ved 1. behandlingen var der lagt op til en øget produktivitet på 3 pct. Det har vi nu reduceret til 2 ½ pct. blandt andet på grund af tilkendegivelser fra medarbejderne om et stigende arbejdspres, siger regionsrådsformanden.

Budgetforliget betyder også, at Region Midtjylland i 2008 låner 356 mio. kr.

? Lån er ikke vejen frem. Det er forligspartierne enige om, og vi opfordrer nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet til hurtigst muligt at sætte det aftalte arbejde i gang, der skal se på regionernes formu-forhold, herunder renter og afdrag, siger Bent Hansen.