Region samarbejder over Kattegat

Region Midtjylland og Västra Götaland i Sverige vil samarbejde om projekter, der skal skabe udvikling i de to regioners landdistrikter.

Det kan for eksempel være inden for fødevarer, hvor udfordringerne for de små og mellemstore virksomheder ligner hinanden i de to regioner.

- Det er helt oplagt at arbejde sammen om projekter, som kan give resultater i begge regioner, siger Kaj Møldrup Christensen, formand for Region Midtjyllands Udvalg for udvikling i landdistrikter.

Samarbejdet mellem regionerne tager udgangspunkt i det nye EU-Samarbejds-program for Kattegat-Skagerak (KASK), som netop er lanceret. Det dækker det sydlige Norge, Vestsverige, herunder Västra Götalands-regionen samt Region Midtjylland og Region Nordjylland.