Redegørelse om handicapkørsel lover bod og bedring

Ny redegørelse konkluderer, at handicapkørsel er på rette vej – trods mange fejl

01:56

Chauffører, der mangler dele af telefonnumre til handicappede børns forældre eller adressen, hvor de skal aflevere barnet. Handicappede børn, der bliver sat af på fortovet uden en voksen til at tage imod dem. Og et stigende antal klager over chaufførers adfærd.

Det står alt sammen i en redegørelse om den kørsel af handicappede børn, som Aarhus Kommunes kommunale kørselskontor har ansvar for at køre frem og tilbage mellem skole og hjem.

Redegørelsen blev bestilt af borgmester Jacob Bundgaard (S) efter TV2 | ØSTJYLLAND den 22. august bragte et indslag om de mange klager fra frustrerede forælder til handicappede børn.

Læs også 400 henvendelser dagligt: Store problemer med handicapkørsel

Redegørelsen konkluderer, at ruteplanlægningen ikke har været hensigtsmæssig, og at dette har medført ture kørt på kryds og tværs af byen. Desuden peges der også på, at problemet med manglende faste chauffører, sådan som forældre til handicappede børn var blevet lovet, er et problem.

- Det er meget beklageligt, at rigtig mange borgere har oplevet så mange forskellige chauffører. En del af forklaringen på, at der på mange ruter ikke har været fast chauffør på faste ruter ligger i, at der gennem hele opstartsperioden har været en løbende tilgang af nye borgere til kørselsordningen, og omfanget af ændringer til kørslerne har været meget stort. Ændringerne har bl.a. været andre ringetider på skoler, end det der blev meldt ind før sommerferien, ændringer i adresser for aflevering af borgere, ændringer fra borgere ift. afhentnings- /afleveringstider, angivelse af andre hjælpemidler o. lign. Samtidig er der væsentligt flere borgere end forudset, end da kørslen blev udbudt, står der i redegørelsen.

I sidste uge var det, ifølge redegørelsen hele 95 procent af børnene, der blev hentet til tiden, mens det stadig kun er 76 procent der bliver afleveret til tiden.

Ikke fokus på besparelser
Alligevel mener kørselskontoret i Århus Kommune, at det går den rette vej:

- Samlet set kan vi konkludere, at der fortsat er store indkørselsproblemer, selvom langt de fleste kørsler går godt. Kørselskontoret har en stor forventning om, at udviklingen uge for uge vil være positiv og det forventes ligeledes, at langt de fleste indkøringsproblemer er løst i løbet af september måned, lyder det. 

Da det var allerværst fik kommunen 400 henvendelser om handicapkørsel hver dag. Det tal er faldende, men det er ikke ensbetydende med, at problemerne er ved at være løst. Det mener forældretalsmand fra Stensagerskaolen, Lars Asmussen.

- Det kan godt være, at antallet af klager er mindre, men det er, fordi forældrene giver op. I forvejen er de her forældre pressede, og så er der ikke ressourcer til det her også, siger han.

Læs også Handicapsvigt: Organisation hiver fat i ministre

Redegørelsen giver intet svar på, hvorfor det er andet år i træk, at kørslen af handicappede børn ved skolestart er endt i kaos – ej heller bliver der svaret på, hvorfor man ikke har lyttet til de forældre, der allerede før sommerferien henvendte sig med gode råd og bekymringer.

Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S), beklager hele forløbet og de gener, som familierne har haft.

- Det er ikke tilfredsstillende, og det er sårbare børn, der rammes. Nu skal ordningen til at fungere. Fokus lige nu er ikke på at spare penge, forklarer borgmesteren.

Aarhus Kommune forventede dog med omlægningen af handicapkørslen at kunne spare mellem fem-seks mio. kroner. 

01:21

Du kan høre interviewet med Jacob Bundsgaard her. 

Luk video

 

Handicapkørsel

Rettidighed Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35
Udførte ture 7373 9969 10565 10755
Rettidig afhentning 91% 95% 96% 95%
Rettidig aflevering 68% 75% 80% 76%

Aarhus Kommune oplyser, at det er i omegnen af ca. 1400 børn, der i større og mindre grad er af ramt af kørselsproblemer.

Klager
Fra 1. august til 2. september er der indkommet 139 klager.
40 %, som udgør ca. 65 sager, omhandler klager over for tidlig eller
sent afhentning.
22 %, som udgør ca. 35 sager, omhandler klager over køretiden.
22 %, som ligeledes udgør ca. 35 sager, omhandler administration og kommunikation, herunder telefonadgang, ikke fast chauffør, for mange børn m.m.
16%, som udgør ca. 25 sager, omhandler klager over chauffører.
 
Årsagen til, at summen af ovenstående opdeling i typer summer til 160 sager og ikke 139 skyldes, at i 21 af de indkommende sager klages der over flere typer. Det skal også nævnes, at der er klager over selve ordningen og håndteringen af ordningen. Der ses også en stigende tendens i antallet af klager over chaufførernes adfærd henover den angivne periode.

Kilde: Redegørelse vedr. opstart af Aarhus Kommunes koordinerende kørselstilbud