Råstofplan næsten på plads

Naturklagenævnet giver grønt lys til Region Midtjyllands råstofplan. Graveområdet Jeksen ved Skanderborg skal dog genbehandles.

Region Midtjyllands råstofplan har fået en del klager fra borgere og naboer med på vejen. De er nu blevet behandlet af Naturklagenævnet, og nævnet slår fast, at regionen på nær et enkelt tilfælde har taget de fornødne hensyn til natur og naboer. Derfor er planen retsgyldig.

Det enkelte tilfælde er råstofgraveområdet Jeksen i Skanderborg, som skal til fornyet behandling i regionen.

Regionsrådsformand Bent Hansen (S) glæder sig over Naturklagenævnets afgørelse, men erkender dog, at tingene skal gøres bedre næste gang.

- Allerede ved regionrådets vedtagelse af råstofplanen i maj 2008, påpegede jeg vigtigheden af, at naboer til nye råstofgraveområder bliver informeret mere direkte, når den næste råstofplan skal laves, lyder det fra Bent Hansen.

Råstofplan 2008 er den første af sin slags (i regionalt regi), og den rækker 12 år frem.