Rappe sygeplejersker

Sygehus-personalet i Horsens mest effektivt

Genrefoto.

Sygehusene i Horsens og Brædstrup er de mest effektive i Region Midtjylland.

Ifølge en ny landsdækkende rapport fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om de danske hospitalers produktivitet ligger de to sygehuses produktivitet ni pct. over gennemsnittet på alle landets hospitaler.

De to sygehuse - der tilsammen kalder sig Hospitalsenheden Horsens - er samtidig de mest effektive i hele Region Midtjylland.

Hospitalernes ledelse har flere forklaringer på det høje produktivitetsniveau. Ud over indsatsen fra medarbejderne har også investeringer i moderne teknologi været med til at gøre sygehusene mere effektive.

- Vi stræber efter ægte partnerskab med patienterne, kvalitet og sammenhæng i alt. Og vi ved, visionerne forudsætter og bidrager til mere sundhed for pengene og en fortsat stærk økonomi, siger chefsygeplejerske Inge Pia Christensen i en pressemeddelelse.