Randersborgere vil af med bibliotekerne

Randers Kommune har bedt borgerne om at komme med spareforslag. Flere foreslår nedskæringer af biblioteker.

Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen, så er der flere borgere, der ønsker at udgifterne til bibliotekerne skæres ned. Et af forslagene lyder således:

- Jeg synes biblioteket er noget vi kan være stolte af. Jeg oplever at de virkelig har formået at udvikle og omstille sig ind i en moderne tid. ? Men måske bør man overveje om det, i den betrængte økonomiske situation, er nødvendigt med 3 bynære filialer og en filial i Langå. ?Hver skole har vel også et skolebibliotek?, således at børn og unge i det mindste har et tilbud.

På baggrund af forslagene har Randers Kommune lavet et spareforslag, som bl.a. handler om at lukke Vorup Bibliotek og reducere antallet af ture med bogbussen. Derudover skal serviceniveauet på Dronningborg og Kristrup Bibliotek sættes ned, mens åbningstiderne udvides på hovedbiblioteket.

I alt forventer kommunen med forslaget en besparelse på 800.000 kr. i 2011 og 2,3 mio. kr. i de følgende år. En samlet besparelse på 4,1 stillinger.

Borgerne kan deltage i debatten på www.sparranders.dk.