Randers-sagen dag for dag

DBU-dokumentation af sagens forløb

Marts og april:
Dansk Boldspil-Union (DBU) undersøger forhold omkring kontraktforhandlinger mellem Randers FC og Kim Aabech. I denne forbindelse rundsender Randers internt, skriftligt materiale mellem spilleren og hans nuværende klub, Lyngby, til alle øvrige klubber i Superligaen. Dette kompromitterende materiale tilgår også DBU.

8. april:
DBU indleder disciplinærsag mod Randers og Kim Aabech for brud på seks måneders-reglen for indgåelse af kontrakter.

8. april:
Ved samme lejlighed indleder DBU undersøgelser af kontraktforhold mellem Lyngby Boldklub og Kim Aabech. Denne sag bygger på dokumentation, som i stor udstrækning er fremlagt af Randers.

19. maj:
DBU's disciplinærudvalg idømmer Randers FC og Kim Aabech bøder på 25.000 kroner hver for overtrædelse af DBU's cirkulære 68, paragraf 2.6, idet de havde indledt kontraktforhandlinger tidligere end seks måneder før spillerens kontrakt med hans klub, Lyngby, udløb.

1. juni:
Disciplinærudvalget finder Lyngbys procedurer omkring indgåelse og underskrivelse af aftaler, tillæg og arbejdsdokumenter i sagen stærkt kritisable, og idømmer klubben en misbilligelse i henhold til DBU's love paragraf 44.1, litra 1 samt en bøde i henhold til paragraf 44.1, litra 3 på kr. 75.000.
Lyngby gives som sagens eneste part mulighed for at anke sagen til DBU's appeludvalg. Lyngby undlader at anke. Randers er hverken klager eller part i sagen.

9. juni:
Randers forsøger at opnå partsstatus ved at indbringe Disciplinærudvalgets afgørelse for DBU's appeludvalg. Det sker med påstand om, at sanktionen overfor Lyngby skal skærpes således, at Lyngby dømmes som taber af samtlige de turneringskampe, hvor Kim Aabech spillede på Lyngbys superligahold efter den 5. december 2010. Det er tidspunktet for indgåelsen af de aftaler mellem Lyngby og Kim Aabech, som er blevet kendt ulovlige. Herudover nedlægger Randers påstand om, at Lyngbys tilladelse til at drive kontraktfodbold skal inddrages.

21. juni:
Randers afvises, idet DBU's appeludvalg ikke finder, at Randers er part i sagen mod Lyngby. Udvalget vurderer, at klubbens interesse i sagen udelukkende knytter sig til følgevirkningen af den sanktion, som Lyngby kan idømmes.

22. juni:
Randers anker sagens formalitet til Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) appeludvalg, der fungerer som anden ankeinstans i fodboldens disciplinærsystem.

25. juni:
Randers udvider sine påstande til nu også at omhandle sagens realitet.

25. juni:
DIF's appeludvalg berammer møde om sagens formalitet (partshøring) og senere også materien (sagens indhold).

6. juli:
DIF's appeludvalg behandler sagen på et møde, hvor Lyngbys bestyrelsesformand, Torben Røsler, Randers FC's direktør, Jacob Nielsen, samt Kim Aabech er til stede.

11. juli:
DIF's appeludvalg afgør, at Randers FC ikke er part i sagen, og at Lyngby derfor ikke fratrækkes point.

Kilde: dbu.dk