Randers ruller billig asfalt ud

Tre gange så meget vej kan asfalteres for de samme penge

De hårde vintre er ved at sprænge mange kommuners budgetter på grund af enorme ekstraudgifter til vedligeholdelse og reparation af vejene.

Det problem har Randers nu fundet en løsning på, for kommunen ruller i øjeblikket asfalt ud på de beskadigede veje, som kun koster en tredjedel af normal asfaltbelægning. I Randers betyder det, at tre gange så meget vej som normalt får ny asfalt.

- Gennem de senere år er der blevet udviklet nye og tyndere slidlags-belægninger med stor fleksibilitet, og Randers Kommune har været på forkant med at udnytte det nye materiale. Fordi belægningen er tynd og fleksibel, bevæger den sig med underlaget i modsætning til almindelig asfalt, der har større tendens til at sprække afhængig af vejens opbygning og vejrlig siger Lars Bolander, sektionsleder i Miljø og Teknik i Randers Kommune i en pressemeddelelse.

- Og selvom belægningen er billigere, er den også en rigtig god og økonomisk løsning på langt sigt, fordi vi når omkring vejnettet, inden de helt store og dyre skader sker til gavn for trafiksikkerheden, bilisterne og kommunens økonomi, forklarer Lars Bolander.

Efterslæb skal indhentes

- Siden kommunesammenlægningen i 2007 har vi haft travlt med at indhente det efterslæb, der har været med at vedligeholde vejnettet og komme på omgangshøjde med vejenes løbende nedslidning. Det gælder både de veje, vi overtog fra staten, men også de mange kommunale veje, som Randers Kommune overtog ved sammenlægningen.

- Vi er ved at være godt med. Vi er startet i det åbne land, hvor der er mange veje, der har været i forfald som følge af manglende vedligeholdelse. Vi regner med at afslutte arbejdet i det åbne land inden for de nærmeste år. 

- Til efteråret går vi i gang med renovering af cykelstien på Udbyhøjvej og Bækkelundstien, og en væsentlig del af asfaltbudgettet i 2012 bliver afsat til cykelruter og stier. Det sker for at følge op på Cykel- og stiplanens målsætning om at vedligeholde stierne bedre og gøre cyklisterne mere tilfredse. Vi forventer, at flere randrusianere vil vælge cyklen som transportmiddel, når standarden bliver bedre. Også villavejnettet bliver højere prioriteret. Det kommer til at tage længere tid, da der skal tages hensyn til fortove og kloakker," siger Lars Bolander.