Randers laver halm til diesel

Forsøgsanlæg opføres på havnen i Randers

01:19

1 af 2

På Randers Havn skal der i løbet af det næste halve år opføres et forsøgsanlæg, der kan omdanne halm til diesel - såkaldt grøn diesel - som uden videre kan anvedes som brændstof i helt almindelige dieselmotorer.

Det er forsyningsvirksomheden Verdo og energiselskabet Organic Fuel Technology der opfører forsøganlægget i fællesskab. Hidtil har Organic Fuel Technology har haft et lille testanlæg kørende lige udenfor landsbyen Ødum, men nu går man altså op i en større skala.

Ved hjælp af mikrobølger og et tilsat stof omdannes eksempelvis halm til den reneste råolie, der så kan raffineres til bl.a. biodiesel. Det er første gang, at nogen prøver sig med denne metode. Hidtil har der været forsøg med rapsolie og biodiesel produceret på døde dyr. 

- Kommer det til at fungere optimalt, kan vi med metoden få produceret bioolie. Olien kan omdannes til biodiesel, der direkte kan anvendes i dieselmotorerne. Det er stik modsat den bioethanol, som andre udvikler på. Ethanolen kræver særlige motorer, hvis man da ikke nøjes med at tilsætte 5 - 10 procent i brændstoffet. siger Erik Rose Andersen, der er direktør for Organic Fuel Technology i en pressemeddelelse.

- Inden for det næste halve år vil testanlæg nummer to være opført på havnen i Randers. Her skal der arbejdes med at forfine metoden. Samtidig skal der arbejdes med at anvende den gas, der bliver tilovers fra produktionen. Gassen kan på sigt anvendes på Verdos varmeværk og dermed blive et vigtigt bidrag til at levere energirigtigt varme til forbrugerne, fortæller den administrerede direktør for Verdo, Kim Frimer i pressemeddelelsen. 

- I et kommende fuldskalaanlæg udgør gassen så betydelige energimængder, at den kan nyttiggøres i en gasmotor til el- og fjernvarmeproduktion. Og dermed kan bidrage til den samlede produktion på havnen i Randers, forklarer han.

Kim Frimer understreger dog, at der er tale om et udviklingsprojekt med de risici, der nødvendigvis er forbundet hermed.

 

Randers Kommune er positiv stemt over for det kommende anlæg. Forvaltningen har allerede givet en forhåndstilladelse til testanlægget, og der arbejdes nu videre med de tekniske detaljer.