Randers Kommune indgår aftale med Aalborg Universitet

Randers Kommune og Aalborg Universitet underskrev tidligere i dag en aftale, der skal styrke erhvervslivet og de unges muligheder.

Samarbejdsaftalen betyder i praksis at der her i efteråret arbejdes videre med at opbygge netværk, hvor forskningsmiljøer kan mødes med både private virksomheder og den kommunale organisation.

- Et sådan samarbejde er en af de vigtigste målsætninger i vores erhvervspolitik. Vores virksomheder opererer i en stadig mere globaliseret verden. Det stiller konstant nye krav til virksomhederne og medarbejderne. Viden og kompetencer bliver stadig et vigtigere og vigtige konkurrenceparametre. Og kravene om veluddannede medarbejdere stiger fortsat, siger borgmester i Randers Henning Jensen Nyhuus.

- De første samarbejdsprojekter mellem universitetet og kommunen handler om børne- og unge-området. Her er der allerede sat gang i et projekt, det handler om innovation i skolerne. Og vi er ved at planlægge et forskningsprojekt om frafaldstruede elever på teknisk gymnasium, fortæller Annette Lorentsen, der er leder af Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi på AAU.

En styregruppe med repræsentanter fra AAU og Randers Kommune vil i den kommende tid arbejde videre med at få realiseret tankerne bag aftalen.