Randers Havn undgår miljø-regning

EU-krav, om at dynd fra havnen skulle behandles som affald, blev slettet i nyt direktiv.

En afstemning i EU-parlamentet i går kunne have bragt en brat ende på diskussionen om, hvorvidt Randers Havn skal bevares som erhvervshavn eller ikke, skriver Randers Amtsavis.

Var forslaget til et nyt affaldsdirektiv blevet vedtaget helt som foreslået, ville det nemlig have givet så store miljø-udgifter for havnen, at den havde været nødt til at lukke som erhvervshavn. Sådan gik det dog ikke.

Blandt andet fordi det lykkedes det danske parlamentsmedlem Dan Jørgensen (S), der er valgt i Østjylland, at overbevise sine miljøvenlige socialdemokratiske venner i parlamentet om, at forslaget indeholdt miljømæssigt uhensigtsmæssige dele.

I det oprindelige forslag til et direktiv stod der, at det såkaldte havne-sediment skulle behandles som affald. Havnesediment er det materiale, man eksempelvis i Randers graver op fra bunden hvert fjerde år for at sikre en vanddybde på syv meter.

Havde dette sediment fået status af affald, ville det have påført Randers Havn så store udgifter, at man lige så godt kunne have lukket med det samme, skriver Amtsavisen.