Randers: Børnehaver reddes i sidste øjeblik

De to små daginstitutioner Smørhullet og Naturfidusen i Randers Kommune, undgår i sidste øjebklik at blive lukket.

Forligsparterne i Randers Kommune omkring budget 2011-2014 har vedtaget tre ændringer til budgetforligt. Dermed bevares de to daginstitutioner Smørhullet og Naturfidusen og der indføres ikke fælles ledelse af flere mindre skoler.

Daginstitutionerne Smørhullet i Søren Møllersgade og Naturfidusen i Værum Ørum skal ikke lukkes, som det ellers var planlagt. Smørhullet er normeret til 21 børn halvdags, og Naturfidusen har plads til 43 børnehavebørn.

- Indtil videre fører vi de to små daginstitutioner videre, men de indgår både økonomisk og strukturelt i den kommende, ændrede struktur på dagtilbudsområdet, siger borgmester Henning Jensen Nyhuus (S).

De to institutioner vil i den kommende nye og samlede dagtilbudsstruktur ophøre som selvstændige enheder og blive en del af den nye struktur. Det gælder både i forhold til rammer, styring, økonomi og pædagogisk grundlag.

Forslaget om fællesledelse på Hald/Korshøjskolen og Gjerlev/Grønhøjskolen udgår også af budgetforliget.

- Fællesledelse på skolerne kommer i stedet til at indgå som en mulighed i forbindelse med en kommende debat omkring hele skolestrukturen. Den debat er aftalt i forbindelse med budgetforliget, siger Henning Jensen Nyhuus.

Samtidig udgår en besparelse ved at forlænge intervallet imellem indkaldelser til Tandplejen.

Konsekvensen af de tre udgåede spareforslag er en mindre besparelse på lukning af daginstitutioner på samlet 350.000 kroner, en mindre besparelse på skoleområdet på 700.000 kr. og 500.000 kr. færre i besparelse på Tandplejen, i alt 1.550.000 kr. mindre i besparelse årligt.

Pengene findes ved at afbalancere over kommunekassen