Rådmand som hjemmesygeplejerske

Ældrerådmand vil ved selvsyn se, hvor travlt hjemmesygeplejerskerne har, og om deres arbejdsforhold skal laves om.

Ældrerådmand i Århus Dorthe Laustsen har i dag fredag været med hjemmesygeplejerskerne på arbejde.

Det sker, fordi sygeplejerskerne klager over, at de ikke kan nå at gøre deres arbejde ordentligt.

Rådmanden vil se på mulighederne for at ændre på hjemmesygeplejerskernes hverdag.

Sigtet er at få skabt en mulighed for at fjerne - eller i det mindste at reducere - nogle af de forhold i hverdagen, der giver anledning til bekymring blandt hjemmesygeplejersker i Århus Kommune.

Det sker blandt andet på baggrund af et læserindlæg i en avis, hvor en hjemmesygeplejerske siger, at hun ikke har tid nok i hverdagen til sit arbejde.

Rådmanden vil efter selv at have fulgt hjemmesygeplejens arbejde og efter at have talt med medarbejdere og ledere blandt andet vurdere, om forholdene skal drøftes i byrådets udvalg for sundhed og omsorg.