Radarer ind i kampen mod oliesvineri

Kystradarer på Djursland og ved Hou skal holde øje med skibe, der lækker olie i havet.

Olielækkende skibe og andre med onde hensigter går en svær tid i møde i de danske farvande, som fra næste sommer vil blive overvåget af 29 kystradarer mod syv i dag, oplyser Søværnets
Operative Kommando i Århus på sin hjemmeside.

- Under den kolde krig havde Danmark en række kystradarer, som blev brugt til at holde øje med, hvad russerne lavede. I dag har faren for miljøkatastrofer og terrorisme afløst truslen fra øst, forklarer orlogskaptajn Per Højgaard-Jensen på hjemmesiden.

To af de 22 nye radarer skal placeres i Østjylland. Den ene skal opstillet ved Bønnerup på Djurslands nordkyst, mens den anden skal opstilles ved Hou øst for Odder.

Kystradarerne vil kunne se alt, hvad der sejler på havet, og nogle af dem vil også kunne se lavtflyvende fly.

Desuden vil radarerne arbejde sammen med andre overvågningssystemer som f.eks. det internationale AIS (Automatic Identification System).

Alle skibe over 300 bruttoton skal have AIS, der fortæller, hvor skibet kommer fra, hvor det skal hen, hvilken last der er om bord og hvilken type skib, der er tale om.

Læs desuden mere på SOK's hjemmeside