Rabatter til Ryanair fortsætter

Sagen om Aarhus Lufthavns rabatordning til Ryanair trækker i langdrag.

Aarhus Lufthavn kan fortsætte de omdiskuterede rabatter til det irske lavprisselskab Ryanair resten af året. For tvisten mellem lufthavnen og Statens Luftfartsvæsen (SLV) trækker ud.

Tidligst til jul regner Keld Ludvigsen, der et chef for økonomiafdelingen i SLV, med, at sagen kan blive afgjort. Siden nytår har lufthavnen haft dispensation til at fortsætte med rabatterne.

- Det er nogle meget principielle spørgsmål, som også kan få betydning for andre lufthavne, og derfor fortjener sagen en grundig behandling. Det er vigtigt, at der bliver truffet de rigtige beslutninger på baggrund af sagen, siger Keld Ludvigsen til Ritzau.

Ryanair betaler kun halvt så meget i passagerafgift, som bl.a. SAS og Cimber Air betaler, og det er konkurrenceforvridende, mener SLV. Det er SAS, der har klaget over rabatterne.