Rådmand afviser systematisk berøring af ældre

Nogle ældre mangler kropslig kontakt, og der opstår såkaldt 'hudsult'. Alligevel ønsker ældrerådmanden i Aarhus ikke at skemalægge berøring

01:48

På flere østjyske plejehjem arbejder personalet målrettet med berøring, men det skal ikke sættes i system, lyder det fra flere sider.

Flere østjyske plejehjem arbejder med at forebygge 'hudsult' blandt ældre, som opstår, når de ikke får nok fysisk kontakt og berøring. Alligevel afviser både FOA og ældrerådmanden i Aarhus at lave en decideret strategi på området.

Fagforbundet og politikeren advarer nemlig mod en systematiseret tilgang til den fysiske kontakt.

Læs også Berøring øger livskvaliteten: Christina og Benthe holder i hånd med de ældre

- Jeg har aldrig mødt nogle rundt på vores plejehjem eller ude i hjemmeplejen, som beder om, at man rører ved dem. Vi har et professionelt personale, som kan se, hvis en borger har brug for et klap på skulderen eller et klem i hånden, siger ældrerådmand Jette Skive (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det skal ikke skemalægges, men komme naturligt og være varmt. Ellers bliver det kunstigt, det er den helt forkerte vej at gå, fortsætter hun.

FOA's formand i Aarhus, Inge Jensen Pedersen, bakker op om plejepersonalet, der har fokus på berøring i deres daglige arbejde, men også hun advarer mod en systematiseret tilgang.

00:41

VIDEO: Jette Skive kan slet ikke forstå, hvordan det kan komme på tale at lave en decideret strategi for berøring af ældre. 

Luk video

Har et behov for berøring

- Hvis man begynder at putte det her ind i nogle skemaer og tidsperspektiver for, at nu skal du huske at klemme syv gange, så bliver det alt for kunstigt. Det skal være en naturlig del af hverdagen, og det kan personalet fint håndtere, lyder det fra Inge Jensen Pedersen.

En af dem, der har fokus på berøring ude hos de ældre, og som faktisk gerne så en strategi på området, er Aarhus Kommunes flyvende oplevelsesmedarbejder Benthe Bruun.

00:36

VIDEO: Inge Jensen Pedersen mener ikke, at der skal skemalægges berøring ude på plejehjemmene. Personalet kan sagtens selv håndtere opgaven, lyder det fra hende. 

Luk video

Blandt andet iført klovnekostume og bevæbnet med sang tager hun rundt på plejehjem og tilbyder hovedbundsmassage og anden berøring.

- Vi har et fuldstændigt fundamentalt behov for berøring, det har alle mennesker. Vi fødes med det, og vi dør med det. Men jeg tror, det er svært at bede om, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor tilbyder hun tre dage om ugen fysisk kontakt til de ældre. Og det mener hun alle pleje-ansatte i kommunen bør gøre. Set med hendes øjne burde alle ansatte i en kommune blive pålagt opgaven.

02:16

VIDEO: I mindst fem østjyske kommuner arbejder plejehjem målrettet med at forebygge 'hudsult', hvor de ældre bliver nusset og berørt på huden.

Luk video

Drømmer om at flere øver sig

- Jeg drømmer om, at alle har lyst til at øve sig i det. Man kan jo starte med små skridt. Bare at holde i hånd er jo også berøring, siger Benthe Bruun.

I går kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at plejecentre i fem østjyske kommuner allerede nu har fokus på den kropslige kontakt.

Bente Bruun har et særligt fokus på berøring i sit arbejde som oplevelsesmedarbejder.

Men oplevelsesmedarbejderen fra Aarhus kunne altså godt tænke sig en decideret strategi på området.

- Jeg tænker, at politikerne kan være med til give et bidrag til, at vi kan blive flere, der kan give undervisning og flere, der kan bakke op om, at det bliver noget, vi får tid til, siger Benthe Bruun.

Og hun er da heller ikke alene om at tilbyde den fysiske kontakt som en del af ældreplejen.

Sådan forebygger kommunerne hudsult

Norddjurs

Temaet hudsult er en del af hverdagen for personalet på et plejehjem. De er, ifølge kommunen, opmærksom på, at berøring og fysisk kontakt er noget, alle mennesker har brug for. De bruger det i deres daglige arbejde og omgang med beboerne på plejecenteret.

 

Syddjurs

Der arbejdes med temaet hudsult på kommunens plejehjem. Personalet bruger kropskontakt - det kan være under både plejen og i almindelige hverdagssituationer.

 

Randers

Har i et år haft særligt fokus på borgere med demens, og der er afholdt workshops med fokus på hudsult.

 

Odder

En fysioterapeut i kommunen arbejder med berøring i forhold til plejehjemsbeboerne og vejledning til personalet herom. Sosu-personalet anvender bevidst berøring, og kommunen har tilbud om wellness netop med henblik på berøring.

 

Aarhus

Har en 'flyvende' oplevelsesmedarbejder, som gennem berøring arbejder med fokus på nærvær og hudsult.

 

Favrskov

Der arbejdes ikke målrettet med at forebygge hudsult på plejehjem.

 

Samsø

Der arbejdes ikke målrettet med at forebygge hudsult på plejehjem.

 

 

Kilde: Rundspørge foretaget af TV2 ØSTJYLLAND

 

*Silkeborg, Horsens og Skanderborg kommuner har ikke svaret på TV2 ØSTJYLLANDS henvendelse.

Kontakten bliver værdsat

På Rosengården Plejecenter i Hornslet på det sydlige Djursland bekæmper social- og sundhedsassistent Christina Elmstrøm også 'hudsult'.

- Vi holder lidt i hånd og sørger for, der er noget daglig hudkontakt. Vi har som mennesker et behov for at være i kontakt og berøring med andre. Hud mod hud, siger Christina Elmstrøm til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Flere bryder kontakten med deres forældre: Vi risikerer et ensomt samfund

Den tætte kontakt bliver her værdsat. En af dem, der er glad for at blive holdt lidt i hånden, er Erik Julius Jensen, som bor på plejecentret.

- Så er der lidt kontakt i stedet for at sidde ude i det fri, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi ved, at når vi for eksempel krammer et andet menneske i mere end et minut, så stiger vores egen produktion af oxytocin. Oxytocin er vores velvære-hormon.

Rikke Damkjær Maimburg, jordemoder og forskningsleder på Aarhus Universitetshospital

Erik Julius Jensens hustru, Anna Marie, bliver næsten dagligt nusset og kløet på ryggen.

- Det er rart, konstaterer hun.

Hudkontakt og berøring øger livskvaliteten for de ældre.

Ekspert: Berøring er vigtig

Hudsult er ikke et ord, som bruges ofte rent videnskabeligt. Men ifølge Den Nationale Sundhedsprofil 2017, så er der en sammenhæng mellem sociale relationer og helbred.

Og de østjyske plejehjem gør det rigtige ved at have øget fokus på berøring. For berøring kan være gavnlig for mennesker, mener Rikke Damkjær Maimburg, som er jordemoder og forskningsleder på Aarhus Universitetshospital.

Læs også Børnelæge: - Forældre har alt for høje krav til børns hud

Rikke Damkjær Maimburg har sin viden fra forskning i fødsler og kvinder og børns helbred - herunder effekten af hud mod hud-kontakt.

- Det er vigtigt for mennesker i alle aldre at opleve fysisk kontakt, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Berøring starter bestemte processer i hjernen, forklarer hun.

- Vi ved, at når vi for eksempel krammer et andet menneske i mere end et minut, så stiger vores egen produktion af oxytocin. Oxytocin er vores velvære-hormon, som er med til at give os en oplevelse af netop tilpashed og velvære.