Psykiatrien i Risskov står over for store forandringer

Regionsrådet i Region Midtjylland har vedtaget, hvordan Århus Universitetshospital i Risskov skal udvikle sig i de nærmeste år.

Hermed kan 1418 ansatte og årligt knap 13.000 psykisk syge se frem til, at den arbejdsplads og det hospital, de kender i dag, vil gennemgå store forandringer i de kommende år. Forandringer, der omfatter såvel funktion som opgaver og organisering.

Især tre forhold har gjort det nødvendigt, at der skal ske store ændringer:

<ul>
<li>Patienter med samme sygdom skal behandles af personale med stor viden og erfaring om netop deres sygdom. Det siger Psykiatriplanen for Region Midtjylland. </li>
</ul>
<ul>
<li>Århus Universitetshospital, Risskov skal fremadrettet udrede, diagnosticere og behandle de mest komplicerede sygdomme og understøtte den øvrige regionspsykiatri. Det siger Sundhedsstyrelsens specialeudmelding. </li>
</ul>
<ul>
<li>Sammenhængen mellem forskning og klinik skal styrkes, så viden fra forskning og nye behandlingsmetoder implementeres i klinikken til gavn for patienterne. Det siger Strategien for Århus Universitetshospital. </li>
</ul>

Som hospitalet er organiseret i dag, er det ikke gearet til at indfri disse krav og forventninger.

Virkeliggørelsen af masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov vil ske i etaper og tage flere år.

- Ingen tvivl om at det bliver et langt sejt træk. Men vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med at realisere masterplanen, og det ved jeg, at personalet også gør. De har bidraget til masterplanen og er meget ambitiøse på hospitalets vegne, siger direktør Gert Pilgaard Christensen, Psykiatri og Social.