Protest mod farlig skolevej

Elever og forældre fra Linå Skole gennemførte i morges en aktion for at få en mere sikker skolevej.

Borgerne i Linå øst for Silkeborg er utilfredse med, at den stærkt trafikerede hovedvej, der deler byen, gør skolevejen farlig for områdets børn.

Omkring halvdelen af eleverne på Linå Skole krydser dagligt hovedvejen, men på grund af tæt trafik er børnene nødt til at vente i lang tid eller at tage livsfarlige chancer for at komme over på den anden side.

For at gøre opmærksom på trafikpro- blemerne gennemførte en større gruppe børn i dag en aktion sammen med nogle af deres forældre.

Eleverne cyklede i samlet flok hen til hovedvejen og tog tid på, hvor længe de skulle vente på at komme over. Det viste sig at tage godt otte minutter at krydse vejen.

- Der skal laves et lyskryds eller etab- leres en rundkørsel, hvis problemet skal løses, sagde skolebestyrelsesmedlem Klaus Marstrand umiddelbart efter, at han

var kommet sikkert over på den anden

side af vejen.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om

trafikproblemerne i aftenens udsend-

elser.