Prostituerede svigter varmestue

De prostituerede i Århus bruger ikke herberg i Sjællndsgade. Nu bliver det sandsynligvis sparet væk, selv om medarbejderne mener, der er brug for stedet.

Herberget Reden er i fare for at blive lukket. Amtet har efter alt at dømme ikke penge til at føre stedet videre. Det skriver Århus Stiftstidende i dag.

Reden, der er et et nathjem med otte senge for narkoprostituerede kvinder, åbnede i marts 2002 som et treårigt forsøg, fremprovokeret af daværende socialminister Henriette Kjær.

Men når forsøget stopper, skal amtet overtage den økonomiske del, hvis stedet skal køre videre. Indtil nu har brugen af herberget svinget særdeles meget, og der har langt fra været fuld belægning. Alligevel mener folkene, der arbejder på stedet, at det bør bestå.

De peger på, at natherberget giver kvinderne tryghed, omsorg, hjælp i tilfælde af en overdosis, hjælp til at komme til den Psykiatriske Skadestue i Risskov, mad og drikke, rene kanyler og kondomer. Og selvfølgelig en seng for natten.