Program for regentparrets besøg i Randers

Regentparret er i dag på et 12-timers besøg i Randers. Kl. 10.00 ankommer Dannebrog til den kronjyske hovedstad.

Officiel modtagelse i Randers

Kl. 10.00: Kongeskibet Dannebrog anløber Randers Havn ved Dronningekajen.
Officiel modtagelse på kajen.

Karetkørsel
Kl. 10,25: Karetkørsel med eskorte i rød galla fra Dronningekajen til Randers Rådhus ad angiven rute. Optræden med forskellige aktiviteter på Østervold.

Officiel modtagelse på Randers Rådhus
Kl. 10.50: Ankomst til Randers Rådhus, Rådhustorvet. Regentparret ankommer sammen med borgmester Henning Jensen Nyhuus og frue. Dronningen følges ind af borgmesteren.
Prinsgemalen følges ind af 1. viceborgmester Steen Bundgaard.
Tale ved borgmester Henning Jensen Nyhuus.
Gaveoverrækkelse.
Regentparret hilser på byrådets medlemmer og direktionens medlemmer:
Indskrivning i gæstebog i forhallen ved udgang fra Rådhuset.
Kl. 11.20: Kørsel fra Randers Rådhus til Kulturhuset, Stemannsgade 2.

Besøg på Kulturhistorisk Museum Randers
Besøg i udstillingen Byens Puls, en meget anderledes udstilling om Randers, som er blevet til i et utraditionelt samarbejde mellem museets medarbejdere, 24 unge mennesker fra Randers, en forfatter, en filminstruktør og en komponist. Udstillingen har været medvirkende til, at Kulturhistorisk Museum blev tildelt Bikubefondens specialpris 2010.

Præsentation af resultaterne af tre helt nye spektakulære arkæologiske forskningsprojekter: Fuglsøgårds Mose, en offermose fra jernalderen, Auningkvinden, et moselig fra jernalderen og Stavnsager en centralplads fra jernalderen.

Mejlbystenen, den interaktive runesten

Besøg på Randers Kunstmuseum
Kort introduktion vedr. museumssamlingens highlights med særlig vægt på L.A. Rings mesterværk "Sommerdag ved Roskilde Fjord", som indgår i Den danske Kulturkanon

Kort omtale af fremtidsplanerne om en ny museumsbygning ved Gudenåen.

Hvad sker der, når museernes udstillingspraksis udfordres af teatrets virkemidler - dets fornemmelse for rum og fortælling og dets erfaringer med et dialogisk møde med publikum.
Vandværker er en gruppeudstilling af dansk og international objektog konceptkunst lavet i samarbejde med Hotel Pro Forma. Temaet for udstillingens værker er vand. 10 billedkunstnere har lavet værker, der kredser som vand som såvel fysisk fænomen som symbolsk
substans. Bland kunstnerne er Yoko Ono, Kirsten Justesen, Mogens Otto Nielsen, Jørn Rønnau, Troels Sandegaard, Katja Bjørn, Sven Dalsgaard, Belu Simion Fainaru og Tone Kristin Bjordam

Kl. 12.02: Kørsel fra Kulturhuset til Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1.

Frokost på Restaurant Skovbakken
Kl. 12.07: Ankomst til Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1

Program for H.M. Dronningen
Kl. 14.00: Kørsel fra Restaurant Skovbakken til Nordbyen, Flyvervej 1.

Besøg i Nordbyen, Beboerhuset
Kl. 14.05: Ankomst til Jennumparken, Flyvervej 1.
Nordbyprojektet er en indsats, hvor kommunen sammen med Boligforeningen Møllevænget har investeret 35 mio. kr. Ca. 45% af beboerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Besøget indledes med en sang v/Jennumparkens børnekor, der er et kor blandet af
danskere og andre etniske folkeslag.

Præsentere Fontænen, der både er et værested, et sted hvor man kan mødes og væres sammen med andre, men også et aktiveringstilbud. Fontænen aktiverer både personer på kontanthjælp og personer, der modtager førtidspensioner. Der vil være brugere til stede under besøget samt et arbejdende værksted.

Bydelsmødre. Det er et særligt projekt, der er rettet mod 90 etniske mødre og deres børn i Jennumparken. Der uddannes 12- 16 bydelsmødre, der forventes at etablere kontakt til ca. 80-100 mødre med familier. De uddannede mødre oplæres i kendskab til det danske samfund,
uddannelsesmuligheder for børn og unge, indgåelse af netværk i forhold til skole, myndigheder mv.

Kl. 14.45: Kørsel fra Jennumparken til Hospice Randers på Områdecenter Lindevænget, Vestergade 62.

Besøg på Hospice Randers
Kl. 14.52: Ankomst til Områdecenter Lindevænget/Hospice Randers, Vestergade 62
Rundvisning og fremvisning af landets eneste kommunalt drevne hospice. I dagligstuen møder H.M Dronningen en gruppe på 7 frivillige, og hun vil høre om deres frivillige arbejde på hospice.
Kl. 15,10: Kørsel fra Hospice Randers til Randers Regnskov, Tørvebryggen 11.

Program for H.K.H. Prinsgemalen
Kl. 14.02: Kørsel fra Restaurant Skovbakken til Farm Mountain, Rosengade 7

Besøg hos Farm Mountain
Kl. 14.05: Ankomst til butikken Farm Mountain, Rosengade 7

Præsentation af grundfilosofien i Farm Mountain.

Rundvisning i butikken ved Birgitte Baadsgaaard og Line Harvej.

Der laves en ristning af landbrugsprodukter (kaffe), som H.K.H. Prinsgemalen udvælger. Tale om kaffe, farmerne i Uganda, Millennium projektet og landbrugsdrift. Der afsluttes med smagning og navngivning v. Lars Bendix.
Kl. 14.45: Kørsel fra Farm Mountain til Phoenix Design Aid A/S, Østergade 19.

Besøg Phoenix Design Aid A/S
Kl. 14.47: Ankomst til Phoenix Design Aid A/S, Østergade 19.

Præsentation/rundvisning i grafiske totalløsninger for internationale og mellemstatslige organisationer - web publicering, produktion og tryk af grafiske produkter. Firmaet er førende inden for miljøcertificering i den grafiske branche. Arbejder med menneskelige værdier.
Kl. 15,10: Kørsel fra Phoenix Design Aid A/S til Randers Regnskov, Tørvebryggen 11.

Fællesprogram/afslutning

Besøg i Randers Regnskov, Tørvebryggen 11.
Kl. 15.12: H.K.H. Prinsgemalen ankommer til Randers Regnskov
Kl. 15.14: H.M. Dronningen ankommer til Randers Regnskov
10 minutters fælles introduktion.

Orientering om det store projekt Planet Randers.

Herefter:
H.M. Dronningen vises rundt/orienteres af direktør Henrik Herold og kultur- og naturformidler John Knudsen om arbejdet med at bevare den levende danske kulturarv, såvel i det nærliggende naturområde Vorup Enge som i Randers By. H.M. Dronningen præsenteres for
smagsprøver på flere af de plante- og dyregenetiske ressourcer, der indgår i bevaringsarbejdet, og møder sjældne gamle danske racer af landbrugsdyr.

H.K.H. Prinsgemalen vises rundt i regnskovsudstillingen af bestyrelsesnæstformand
Niels-Jørn Rahbek og udstillingschef Niels Nørgaard.

På rundturen præsenteres Prinsgemalen for Randers Regnskovs nyombyggede Asien kuppel, inspireret af de fantastiske tempelruiner i Angkor området i Cambodia. Desuden fremvises
interaktive formidlingstiltag relateret til Randers Regnskovs 2010 årstema, der handler om sanser. Blandt disse aktiviteter er muligheden for at sanse verden som en flagermus.
Kl. 15.59: Kørsel fra Randers Regnskov til Støvringgaard Kloster, Støvringgaardvej 73A.

Besøg på Støvringgaard Kloster
Kl. 16.15: Ankomst til Støvringgaard Kloster, Støvringgaardvej 73A.
Støvringgaard Kloster kan i år fejre sit 250 års jubilæum. På baronessens fødselsdag den 3. oktober 1760 kunne 12 frøkner og en priorinde tage det nyistandsatte Støvringgaard Kloster i brug. Siden den tid har der hvert år den 3. oktober været afholdt en fødselsdagsfest i taknemmelighed til Christine Furien, der skænkede gods og penge, således vi også i
dag kan glæde os over dette smukke bygningsværk placeret i en skøn natur.

Fremvisning af kirken.

Besøg hos Rosa og Kaj

Fremvisning af spisestuen og direktørstuen.

Afslutning/forfriskning i Riddersalen sammen med 16 beboere - Randers Kammerorkester underholder.
Kl. 17.00: Kørsel fra Støvringgaard Kloster til DANNEBROG

Souper på Dannebrog
Kl. 19.30: Præsentation af gæsterne.

Souper/reception
Kl. 21.45: Byens kor (500 personer) med fakler synger ved Dannebrog.

Kl. 22.00: Fyrværkeri.

Kl. 22.00: Dannebrog sejler fra Randers.

Festligheder på Havnen kl. 19.30 - 22.00.