Privat pasning er et hit i Aarhus

Stor stigning i privat dagpleje trods ulemper

Mens kommunerne skærer ned på børneområdet, vælger flere og flere forældre at sætte deres barn i privat dagpleje. I Århus er der ifølge Avisen.dk nu 24 selvstændige børnepassere, syv mere end for en måned siden.

I Københavns Kommune har man også oplevet en svag stigning. I Aalborg er en fjerdedel af dagplejen private børnepassere. Der er 2900 kommunalt ansatte dagplejere og 950 private børnepassere.

Mens de private børnepassere for nogle er en nødløsning, mens man venter på en kommunal plads, er det ikke sådan i Aalborg.

- Sådan var det i starten. Nu er det mit indtryk, at det er forældre, der kan lide det frie valg og har truffet et bevidst valg om at vælge det private. De er ofte økonomisk bedrestillede. For enlige forsørgere og studerende kan det være svært, fordi man ikke kan få friplads i det private, siger Maibritt Nielsen, tilsynsførende pædagog i de private pasningsordninger i Aaalborg Kommune.

De kommunalt ansatte daglejere anviser kommunen. De private kan man selv tage rundt og vælge, eller komme på den venteliste, som de mest populære har. Derudover er der to store forskelle.

- Dels får forældrene tilbudt gæstedagpleje til barnet, hvis dagplejeren er syg eller holder ferie. Hos de private må forældrene klare det selv. Og dels er der i meget højere grad pædagogisk tilsyn med de offentligt ansatte dagplejere. I det private er der tilsyn tre gange om året, primært om det sikkerhedsmæssige," siger områdeleder Peter Ottesen fra dagplejeområde Sydvest i Aalborg Kommune.

Men selvom man som forældre selv skal finde pasning i børnepasserens seks ugers ferie og under sygdom, og der er mindre garanti for fagligheden, så er ordningen stadig populær i Aalborg.