Pris-kartel blandt århusianske dyrlæger

Halvdelen af de århusianske dyrlæger er samlet i et pris-kartel, der fastsætter priser for de mest gængse dyrlægeydelser. Se internt mødereferat side et her og side to her.

Dyre-ejere, der søger den billigste dyrlæge i Århus, har det svært. Halvdelen af byens dyreklinikker er nemlig samlet i en prisaftale, som dækker de mest gængse ydelser. En konkurrenceekspert vurderer, at prissamarbejdet kan være ulovligt og siger, at dyrlægernes pris-samarbejde betyder at priserne holdes kunstigt høje.

Syv af de største dyreklinikker i Århus samarbejder om et nattevagtberedskab, som de selv kalder for Århus Vagtkreds. Men ifølge et internt mødereferat, som TV 2 / ØSTJYLLAND er kommet i besiddelse af har de syv klinikker også fastsat deres dag-priser efter et pointsystem, der præcist bestemmer, hvor meget forbrugerne skal betale når deres kæledyr skal til dyrlæge.

I mødereferatet beskrives pointsystemet detaljeret. Et point er fastsat til 185 kr. plus moms og så opremses en lang række dagligdagsydelser, der hver især koster et bestemt antal point. For eksempel koster sterilisation af en kat 7,5 point og kastration af hund koster mellem 7,5 point og 9 point alt efter hundens størrelse.

Tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen, professor Svend Hylleberg fra Århus Universitet har set mødereferatet og siger til TV 2 / ØSTJYLLAND.

- Det her betyder at forbrugerne i området her kommer til at betale mere end de formentlig skulle, hvis man ikke har lavet den slags aftaler.

Sammenligner man de syv dyreklinikkers priser er de generelt højere end hos de øvrige østjyske dyreklinikker. TV 2 / ØSTJYLLAND foretog en prisundersøgelse, hvor tre tilfældige dyrlægeydelser blev udvalgt - nemlig en almindelig konsultation, kastration af kat og aflivning af hund.

I flere tilfælde var priserne nøjagtig enslydende. For eksempel tog tre af klinikkerne præcis 475 kr for en konsulation, men de resterende fires priser svingede mellem 442,50 kr. og 476,25 kr.

Og selv om priserne ikke er helt enslydende er den tidligere direktør for Konkurrencestyrelse ikke i tvivl om at der er tale om en prisaftale.

- Det at der er nogen der falder lidt uden for er ikke nok til at der ikke er mistanke. Hvis jeg var konkurrencemyndighed ville jeg undersøge dem alle sammen, siger professor Svend Hylleberg.

- Konkurrence myndighederne vil for det første fokusere på at man har et prissystem og for det andet at priserne faktisk er højere og mere ensartede end de er uden for systemet.

Ifølge TV 2 / ØSTJYLLANDs prisundersøgelse er de samlede gennemsnitspriser for de tre ydelser i Århus Vagtkreds 18,7 % højere i forhold til de uafhængige dyrlæger klinikker i Århus.

Ingen af de syv dyrlægeklinikkers ejere ønsker at udtale sig til TV 2 / ØSTJYLLAND, men henviser i stedet til De Danske Dyrlægers formand, dyrlæge Per Thorup.

- Det her det misbilliger jeg og jeg vil se at de holder op med det samme. Det er også således at vores forening vil skrive til de pågældende dyrlæger og indskærpe at man ikke må lave prisaftaler og at man skal overholde gældende lovgivning, siger Per Thorup til TV 2 / ØSTJYLLAND.

Det interne mødereferat fra de syv dyrlæger slutter med en bemærkning om at undertitlen for næste møde er: "Hvad vi kunne have taget".

De syv dyrlægeklinikker er Århus Dyrehospital, Højbjerg Dyreklinik, Nordre Dyrehospital, Åbyhøj Dyreklinik, Abild Dyreklinik, Skejby Dyreklinik og Tilst Dyrehospital