Pressalit fyrer

Toiletsæde-fabrikken med hovedsæde i Ry har opsagt 18 medarbejdere. Fyringsrunden er den tredje på fem måneder.

Foto: Pressalit

I alt er 10 medarbejdere i Ry blevet opsagt, primært fra virksomhedens administrative funktioner, såsom HR, IT og Sourcing. Yderligere er der varslet opsigelse af otte medarbejdere i det engelske datterselskab Pressalit Care plc., der har afdelinger i blandt andet Eastbourne og London-forstaden Reading.

- Med disse opsigelser er vi inde i vores tredje reduktionsrunde som følge af den globale afmatning, og det er klart, at det har berørt alle medarbejdere at skulle tilpasse organisationen og sige farvel til gode kollegaer af flere omgange, siger ordførende direktør Dan Boyter.

- Men vi har valgt den fremgangsmåde at foretage mindre, løbende tilpasninger frem for at gennemføre en drastisk reduktion i ét hug - ganske enkelt fordi vi vil afsøge alle muligheder, inden vi skrider til opsigelser. Hver enkelt medarbejder besidder nogle unikke kompetencer, vi skal bruge, og vi afskediger ikke nogen, med mindre det er absolut nødvendigt

Pressalit er 15 pct. efter budgettet efter første kvartal.